شما اینجا هستید
حیات وحش » سرشماري حيات وحش قرق علي آباد چهل گزي تنگ چنار

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهریز از انجام سرشماری بهاره در قرق علی آباد چهل گزی خبر داد.

به گزارش یزدزیست ، خدا رحمی در این خصوص گفت: با برنامه ريزي قبلي تعداد ۱۲ اكيپ متشكل از ۲۸ نفر از كارشناسان، محيطبانان، قرقبانان، همياران، جمعي از اساتيد و دانشجويان دانشگاه يزد و معتمدين محلي با در اختيار گرفتن امكانات و تجهيزات مورد نياز (جيره غذايي، دستگاه GPS )با وسيله نقليه مناسب به طرف قرق علي آباد چهل گزي تنگ چنار حركت و از طريق محورهاي از قبل تعيين شده وارد قرق گرديدند.
نتیجه سرشماري بهاره حيات وحش شاخص پستاندار در فرم هاي مخصوص تكميل و تحويل نماينده اداره كل گرديد.
شايان ذكر است مختصات كليه محورها از ابتداي حركت تا پايان مسير توسط دستگاه GPS برداشت گرديد.

 

منبع:اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز