شما اینجا هستید
خبرهای مهم » بازدید کارشناسان دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور از طرح مشارکتی نمونه کشوری حاج محمود زارع بیدکی

به گزارش یزدزیست آقای گودرزی رئیس گروه مشارکت دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور ، آقای محمدپور رئیس گروه آموزش دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور با همراهی آقای مزیدی مسئول آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد و آقای دهقانی زاده معاونت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز از پروژه طرح مشارکتی تاغ کاری نمونه کشوری حاج محمود زارع بیدکی بازدید به عمل آوردند.

در این دیدار آقای محمد پور گفت: این طرح برای اجرای در دیگر نقاط کشور و دیگر افراد جامع کانون به شمار می آید و آقای زارع بیدکی می تواند با انتقال تجربه به دیگر افراد مجری باعث توسعه اینگونه طرح ها و در نتیجه از توسعه بیابان و فرسایش خاک که یکی از معضلات اساسی در کشور می باشد جلوگیری گردد.

در ادامه آقای گودرزی نیز با اشاره به تکمیل پرسشنامه و تصویب آن در کمیته فنی، اطلاعات این طرح بر روی سایت های داخلی و خارجی بارگذاری می شود.

در شهرستان مهریز ۱۰ هزار هکتار عملیات تاغ کاری مشارکتی انجام گردیده است و طرح آقای حاج محمود زارع بیدکی از جمله طرح های موفق و نمونه کشوری که از سال ۷۲ شروع و در حال حاضر حدود ۳۰۰ هکتار تاغ کاری در این طرح انجام پذیرفته است.

 

منبع:اداره منابع طبيعي و آبخيزداري

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز