شما اینجا هستید
خبرهای مهم » احیای صنعت نوغانداری در مهریز

صنعت نوغانداری پس از ۲۰ سال امسال جانی دوباره در مهریز گرفته وپیش بینی می شود امسال ۳۵۰کیلوگرم پیله تر در شهرستان برداشت شود.

به گزارش یزدزیست ، معاون جهاد کشاورزی شهرستان مهریز گفت:نوغانداری یکی از قدیمی ترین صنایع ایران با قدمتی در حدود۴۵۰۰سال است.

حکیمی افزود:شهرستان مهریز با شرایط اقلیمی مناسب و باغشهر بودن آن و دارا بودن عرصه های خوب منابع طبیعی ،شهرستانی مستعد برای پرورش کرم ابریشم و توسعه صنعت نوغانداری است.

وی افزود:جهاد کشاورزی شهرستان با توجه به توان و ظرفیتی که شهرستان وجود داشته ، تعدادی از فعالان را شناسایی و ۱۰قوطی تخم نوغان در شهرستان توزیع شد.

زارع کارشناس جهادکشاورزی شهرستان مهریز افزود:قابلیتِ پرورش کرم ابریشم در مناطق مختلف و فضاهای کوچکی چون اتاق، سرمایه گذاری اندک و درآمدزا بودن این فعالیت از مهمترین مزایای پرورش کرم ابریشم و رونق صنعت نوغانداری است..

وی با اشاره به تغذیه کرم های ابریشم از برگ توت افزود: هر جعبه تخم نوغان حدود ۳۰تا۳۵کیلو پیله تر تولید می شود و قیمت هر کیلوی آن حدود ۷۰-۸۰هزار تومان می باشد که این صنعت می تواند فعالیت جانبی درآمدزای خوبی برای بسیاری از کشاورزان باشد.

نوغان‌داری پروش کرم ابریشم به منظور تولید ابریشم است.

 

منبع:خبرگزاری صداوسیما

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز