شما اینجا هستید
خبرهای مهم » مبارزه بیولوژیک با شپشک آردآلود برای حفاظت از اثر طبیعی ملی سرو ابرکوه

۱۰۰۰ عدد کفشدوزک کریپتو جهت مبارزه بیولوژیک با شپشک آردآلود سرو در مجموعه سرو ابرکوه برای حفاظت از اثر طبیعی ملی سرو ابرکوه رها سازی شدند.

به گزارش یزدزیست ، با توجه به مشاهده شپشک آرد آلود سرو (Planococus vovae) بر روی یکی از درختان موجود در مجموعه اثر طبیعی-ملی سرو ابرکوه، بامداد شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد به همراهی پرسنل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ابرکوه جهت کنترل جمعیت و پیشگیری از شیوع این آفت به سرو کهنسال، حدود ۱۰۰۰ عدد کفشدوزک (Cryptolaemus montrouzieri) را بر روی درخت مذکور رهاسازی نمودند.
شایان ذکر است کفشدوزک (Cryptolaemus montrouzieri) شپشک خوار بوده و دشمن طبیعی شپشک آردآلود سرو محسوب می گردد و با تغذیه از این شپشک جمعیت این آفت را کنترل می نماید.

 

منبع:اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز