شما اینجا هستید
منابع طبیعی » اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اشکذر

به گزارش یزدزیست ، چهارشنبه مورخ ۹۸/۳/۲۲ در راستای طرح ملی کنترل فشار خون، با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان اشکذر،  کنترل فشار خون پرسنل اداره منابع طبیعی اشکذر، اجرا گردید. همچنین در این رابطه توصیه های لازم جهت کنترل فشارخون توسط کارشناس بهداشت ارائه شد.

منبع:اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز