شما اینجا هستید
محیط زیست انسانی » بازدید اعضاي شوراي شهر اردكان از اداره محيط زيست و دیدار با کارکنان محیط زیست اردكان

به گزارش یزدزیست ، در اين ديدار رئيس اداره حفاظت محيط زيست اردكان عملكرد اين اداره را در بخش انساني و طبيعي در يكسال گذشته ارائه نمود و اعضاي شوراي شهرستان در جريان مشكلات و موانع موجود در عرصه محيط زيست قرار گرفتند .
در پایان این دیدار اعضاي شورا پيشنهاداتي را در راستاي بهبود وضعيت زيست محيطي شهرستان مطرح نمودند.

 

منبع:اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز