شما اینجا هستید
منابع طبیعی » اجرای طرح بسیج همگانی کنترل فشارخون در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز

به گزارش یزدزیست ، در اجرای طرح بسیج همگانی کنترل فشارخون در کشور در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۱ با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنترل فشار خون از پرسنل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهریز در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهریز اجرا گردید.

در این برنامه به نوبت فشارخون پرسنل کنترل و به آنها در خصوص تغذیه مناسب همراه با برخی اقدامات پیشگیرانه و کنترلی توصیه گردید.

 

منبع:اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز