شما اینجا هستید
خبرهای مهم » طرح گروه زیست شناسی دانشگاه یزد در ردیف ۱۵ طرح بین‌المللی

طرح گروه زیست شناسی دانشگاه یزد به صورت مشترک با آزمایشگاه تحقیقات گیاهی دانشگاه پل ساباتیه تولوز فرانسه پس از طی مراحل داوری داخلی و خارجی، در بین ۱۵ طرح برگزیده جهان قرار گرفت .

به گزارش یزدزیست ، طرح گروه زیست شناسی دانشگاه یزد به صورت مشترک با آزمایشگاه تحقیقات گیاهی دانشگاه پل ساباتیه تولوز فرانسه پس از طی مراحل داوری داخلی و خارجی، در بین ۱۵ طرح برگزیده قرار گرفت.

این طرح با عنوان شناسایی گونه های جدید عوامل میکروبی مفید خاک ناحیه ریزوسفر گندم های وحشی ایران تصویب شده است.

مجری ایرانی این طرح دکتر سید کاظم صباغ، دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه یزد و مجری فرانسوی پروفسور کریستوف روکس، استاد دانشگاه پل ساباتیه تولوز فرانسه هستند.

برای اجرای این طرح که با استفاده از جدیدترین تکنیک های مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی (High Throughput Screening) صورت خواهد گرفت هزینه ای بالغ بر ۳۰ هزار یورو در نظر گرفته شده است که در قالب طرح در حال اجرای آزمایشگاه فرانسه قابل پرداخت خواهد بود.

جمع آوری نمونه ها و جدا سازی عامل میکروبی مورد نظر در ایران و مراحل تکمیلی شناسایی مولکولی در کشور فرانسه انجام خواهد گرفت.

تمام منافع این تحقیق در صورت یافتن عامل جدید بیولوژیک برای استفاده در تولید کودهای بیولوژیک و صنعتی کردن آنها برای دانشگاه یزد و دانشگاه تولوز فرانسه محفوظ است.

برای انجام این تحقیق دو دانشجوی دکتری ایرانی و یک دانشجوی دکتری فرانسوی در نظر گرفته شده که هزینه‌های مسافرت آنها در قالب طرح جندی شاپور پیش بینی شده است.

این طرح از اوایل خرداد سال جاری آغاز، و با حضور همکار فرانسوی در ایران از تجربیات ایشان در قالب برگزاری همایش بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک که در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی دانشجویان گروه زیست شناسی و بیوتکنولوژی دانشگاه یزد برگزار و به نحو احسن استفاده شد.

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی با مشارکت بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه در ایران (SCAC ) مجری برنامه پژوهشی جندی‌شاپور است.

هدف برنامه پژوهشی مشترک جندی شاپور که از سال ۱۳۸۳ آغاز شده است ارتقا و گسترش همکاری‌های پژوهشی علمی و فنی پیشرفته میان پژوهشگران دو کشور ایران و فرانسه است. درخواست‌های طرح‌های مشترک تحقیقاتی (طرح‌های جاری یا جدید) به طور همزمان در دو کشور بررسی می‌شوند.

گفتنی است؛ ارزیابی نهایی به عهده کمیته مختلط دو کشور است. در صورت تصویب طرح مشترک، هزینه سفر طرف ایرانی و متقابلاً طرف فرانسوی به مدت دو سال به ترتیب از طرف مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی، و موسسه کامپوس فرانس پرداخت می‌شود.

 

منبع:ایسنایزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز