شما اینجا هستید
حیات وحش » تولد اولین کره گورخر ایرانی در سایت پنج انگشت ابرکوه در سال جاری

به گزارش یزدزیست ، در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری اولین کره گورخر ایرانی در سایت پنج انگشت ابرکوه متولد شد.
شایان ذکر است این سایت در سال ۱۳۸۹ با انتقال ۴ رأس گورخر از سایت گوراب مهریز راه اندازی و در طی ۹ سال جمعیت آن به ۲۴ رأس رسیده است.

 

منبع:اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز