شما اینجا هستید
خبرهای مهم » شهرستان تفت رویشگاه آنغوزه شیرین

به دلیل بارش های اخیر در شهرستان تفت رشد گیاهان مرتعي پوشش سبزی را در دامنه ها به دنبال داشته بطوريكه گیاهان چند ساله باردهی خوبی دارند و گیاهان یکساله نیز ازرويش خوبی برخوردارند و مردم ضمن گردش درعرصه هااقدام به جمع آوری گیاهان دارویی نظیرآویشن،کاکوتی ،خارشتر،زیرهو همچنین آنغوزه می نمايند.

به گزارش یزدزیست :به دنبال احیاء مراتع ییلاقی،مراحل مقدماتی بهره برداری از گیاهان دارویی نظیر آنغوزه در شهرستان تفت آغاز شده است كه بهره برداری از این گیاه با اخذ مجوز و تعیین بهره بردار امکان پذیر بوده و برداشت غیر قانونی آن جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

لازم به توضیح می باشد:مراتعی که بهره برداری صورت می گیرد،بعد از برداشت محصول عملیات احیا مراتع شامل بذر پاشی و کپه کاری توسط بهره بردار صورت می گیرد و مراتع نیز قرق شده تا پوشش منطقه برای آینده ای نزدیک و بهره برداری دیگر وضع اولیه خود را به دست آورد.

 

منبع:اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز