- یزد زیست: سایت خبری محیط زیست - http://yazdzist.com -

برگزاری جلسه با دامداران و مرتعداران شهرستان بهاباد و توزیع کارت همیاران طبیعت به عنوان محافظ افتخاری بین دونفر از دامداران

به گزارش یزدزیست جلسه ای با حضور  رئیس داره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بهاباد و دامداران و مرتعداران شهرستان در  دفتر  ریاست این اداره برگزار گردید.

خانم ایمانی رئیس اداره ضمن خوش آمد گویی به حاضرین جلسه با اشاره به اینکه امسال به علت بارش باران در ابتدای سال جاری و وضعیت خوب مراتع و آغاز ورود  دام از ۱۵اردیبهشت به مراتع  خاطر نشان کرد که در ابتدا خود دامداران  و مرتعداران باید محافظ مراتع خود باشند و به عنوان محافظ افتخاری با این اداره همکارای لازم را داشته باشند . و در صورت ورود دام غیر مجاز و غیر بومی از استان ها و شهرستان های مجاور اقدام به خروج دام از  مراتع نمایند و در صورت عدم خروج دام های غیر مجاز به این اداره گزارش نمایند . تا این اداره بتوان هرچه سریعتر در  خصوص خروج دام از مراتع و جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی منطقه اقدام نماید. و در  پایان جلسه ضمن توزیع بروشور در خصوص نقش و جایگاه همیاران طبیعت به دو نفر از دامداران کارت همیار طبیعت به عنوان محافظ افتخار اعطاء گردید. و از  دامداران  جهت عضویت به عنوان همیار طبیعت دعوت به عمل آمد.

 

منبع:اداره منابع طبیعی و آبخیزداری