شما اینجا هستید
منابع طبیعی » رفع تصرف ۲۰۰ متر مربع از اراضی ملی در شهرستان اردکان

به گزارش یزدزیست ، پیرو گزارش یگان حفاظت این اداره مبنی بر تصرف اراضی ملی به مساحت ۲۰۰ متر مربع واقع در روستای توت (بخش خرانق ) حسب دستور مقامات قضائی و با هماهنگی دادگستری شهرستان اردکان از اراضی مذکور رفع تصرف گردید .

 

 

منبع:اداره منابع طبیعی وآبخیزداری

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز