شما اینجا هستید
محیط زیست انسانی » پايش و بازرسى سرزده از شهرك فولاد شهرستان اشكذر

به گزارش یزدزیست ، در بازديد سرزده كارشناسان محيط انسانى، از واحدهاى فولاد شهرك اشکذر، از سيستم جديد كنترل آلودگى هوا يكى از كارخانه هاى فولاد بازديد شد كه اين واحد بغير از سيستم قديم، اقدام به نصب سيستم جديد جهت جمع آورى دود از سقف کارخانه نموده بود كه در زمان بازديد كارآيى سيستم مورد قبول و فرار دود كنترل شده بود.

ضمناً در ادامه بازديدى از یک واحد فولاد پلمپ شده، جهت بررسى اقدامات و پيشرفت راه اندازى سيستم كنترل آلودگى آن واحد صورت گرفت.

 

منبع: اداره كل حفاظت محيط زيست استان یزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز