شما اینجا هستید
منابع طبیعی » بازدید کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از پروژه های آبخیزداری شهرستان مهریز

به گزارش یزدزیست کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در معیت معاون برنامه ریزی ، توسعه مدیریت منابع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ، رئیس اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری و رئیس اداره برنامه ریزی، بودجه و هماهنگی طرحها و ریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز از پروژه های آبخیزداری این شهرستان در حوزه میانکوه بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید باقری ریاست منابع طبیعی مهریز ضمن خیرمقدم، از کارشناسان سازمان مدیریت خواستار اخذ امتیاز لازم در جهت مرمت پروژه ها و همچنین احداث بندهای خاکی و سنگی در مناطقی که مطالعات آن صورت پذیرفته است شد.

 

منبع:اداره منابع طبیعی و آبخیزداری یزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز