شما اینجا هستید
بحران آب » آبگیری بندهای خاکی بخش خرانق شهرستان اردکان براثر بارندگی های اخیر

به گزارشیزدزیست ، در طی روزهای اخیر شاهد بارندگی های قابل توجهی در سطح شهرستان اردکان بودیم ، که به دنبال آن برخی بندهای خاکی در روستاهای بخش خرانق این شهرستان آبگیری شدند . که از جمله روستاهای چاه متک ، درند ، خلیل آباد ، رباط پشت بادام ، حاج آباد زرین آبگیری شدند .

که در این میان بندهای خاکی معدن سنگ آهن رباط ، بند رحمت آباد و گلوگاه از توابع بخش خرانق این شهرستان نیز بطور قابل توجهی آبگیری شد .

 

منبع:اداره منابع طبیعی و آبخیزداری یزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز