شما اینجا هستید
منابع طبیعی » بازدید مدیرکل اداره منابع طبیعی وآبخیزداری استان از طرحهای آبخیزداری شهرستان ابرکوه

مدیرکل اداره منابع طبیعی وآبخیزداری استان وهیئت همراه ازطرحهای آبخیزداری ابرکوه بازدید نمودند.
به گزارش یزدزیست صبح روز سه شنبه مورخ ۲۰فروردین ماه سال جاری،مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان وهیئت همراه،رئیس سازمان جهادکشاورزی استان وهمراهان و تعدادی ازکارشناسان اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان ازطرحهای آبخیزداری ابرکوه بازدید نمودند.

آخوندی درحاشیه این بازدید به میزان آبگیری سدها وبندهای خاکی طی بارندگی های اخیراشاره نمودویادآور شدکه دربارندگی های فروردین ماه سال جاری افزون بر۱۱ میلیون مترمکعب سیلاب دربندهای احداثی آبخیزداری استان یزد مهار،کنترل وذخیره سازی گردید.وی همچنین درطی بازدید ازبندهای خاکی رحیم آباد،احمدآباد ،سدکاسه رود و… بیان نمود که درسال ۹۷ از محل صندوق توسعه ملی ۱۵۹ میلیاردریال برای اجرای طرح‌های آبخیزداری، جنگل‌داری ، توانمندسازی جوامع محلی و مرتع‌داری هزینه شده است که ازاین میزان ۱۱۰ میلیارد ریال صرف طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری شده است.

درپایان نیزمدیرکل وفرمانده یگان حفاظت باحضوردراداره منابع طبیعی شهرستان باپرسنل اداره منابع طبیعی شهرستان دیداروگفتگوکردند.

 

 

منبع:اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز