شما اینجا هستید
صنعت سبز » برخورد قانونی با متخلفین برداشت غیر مجاز گیاه دارویی آنغوزه و خرید و فروش آن در شهرستان اردکان

به گزارش یزدزیست ، با توجه به فصل رویش گیاهان دارویی نظیر آنغوزه در سطح مراتع شهرستان اردکان که به صورت غیر مجاز برداشت شده بود توسط مامورین یگان حفاظت شهرستان در سطح بازار هفتگی جمع آوری و توقیف گردید .

لزوم حفظ و حراست از این سرمایه های طبیعی مامورین یگان حفاظت شهرستان اردکان ضمن تشدید گشت زنی در عرصه های طبیعی از عطاری ها و مراکز توزیع گیاهان دارویی با متخلفین برخورد می نمایند در این راستا و حین گشت زنی در بازار هفتگی مقدار ۱۰۰ کیلو گرم برگ آنغوزه که به صورت غیر مجاز برداشت شده بود کشف و ضبط گردید .

 

منبع:اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز