شما اینجا هستید
منابع طبیعی » توزیع کارت همیاران طبیعت درمدارس شهرستان خاتم

کارت همیار طبیعت دربین دانش آموزان شهرستان خاتم به مناسبت هفته منابع طبیعی توزیع گردید

به گزارش یزدزیست: رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری خاتم گفت : درسالجاری بالغ بر ۳۰۰ نفر از دوستداران منابع طبیعی کارت همیار طبیعت جدید دریافت کرده اند از این تعداد حدود۲۵۰ دانش آموز و ومابقی مروج افتخاری می باشند .

محمودنقیبی افزود : همیاران طبیعت می توانند نقش موثری درپیشبردفعالیتهای فرهنگ سازی منابع طبیعی و جلب مشارکت مردم در امر حفاظت ، احیا و توسعه بهره برداری ایفانمایند. همیاران طبیعت از اقشار مختلف ازجمله اعضای شورای اسلامی روستا ، دهیاران ، دانش آموزان به صورت داوطلبانه انتخاب شده اند.

ایشان بیان نمود: به همت کارشناس ترویج ومشارکتهای مردمی این اداره درراستای توانمندسازی همیاران بصورت مستمردوره ها وکلاسهای آموزشی متعددی برنامه ریزی واجراگردیده وحیات نقش آفرینی این قشر رادردستیابی به اهداف سازمانی فراهم آورده است.

 

منبع:اداره منابع طبیعی وآبخیزداری

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز