شما اینجا هستید
منابع طبیعی » بازدیدازنهالکاری منطقه چنارنازشهرستان خاتم

معاون فرمانداری شهرستان خاتم به همراه تعدادی ازمسئولین ادارات ازمراحل کشت نهال درمنطقه چنارنازبازدیدکرد.

به گزارش یزدزیست : به مناسبت گرامیداشت هفته منابع طبیعی وآبخیزداری معاون عمرانی فرمانداری شهرستان خاتم به اتفاق جمعی ازمسئولین ادارات وارگانها ازمحل اجرای پروژه های احیایی صندوق توسعه ملی بازدید بعمل آوردندودرادامه این مراسم رئیس منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان خاتم به تشریح عملیات واهداف این پروژه پرداخت ودرپایان هریک ازشرکت کنندگان اقدام به غرس نهال نمودند.

 

منبع:اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز