شما اینجا هستید
منابع طبیعی » بازدید ونهالکاری حوزه بالا دست سد خوانسارشهرستان خاتم

به گزارش یزدزیست به مناسبت هفته منابع طبیعی وآبخیزداری وباشعارمنابع طبیعی ، مردم ،احیاء وتوسعه جنگل ها ومراتع ، جمعی ازهمکاران اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان وشهرستان به همراه تعدادی از اهالی روستاهای همجوار ازمحل اجرای پروژه های احیائی حوزه بالا دست سدخوانسار بازدید وهمچنین تعدادی نهال از نوع بادام کوهی وبنه غرس گردید.

یاد آورمی گردد عملیات احیائی درسامان های عرفی چنارناز وبوروئیه خوانسار ازمحل اعتبارات صندوق توسعه ملی اجرا گردیده است.

 

منبع:اداره منابع طبیعی وآبخیزداری

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز