شما اینجا هستید
منابع طبیعی » بازدید از خانه سالمندان نشاط شهرستان مهریز

به گزارش یزدزیست همزمان با هفته منابع طبيعی پرسنل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مهريز با حضور در خانه سالمندان نشاط شهرستان از سالمندان عیادت نمودند.

در اين بازديد با عنايت به جایگاه رفیع سالمندان در جامعه و ضرورت توجه بیشتر به شأن و منزلت آنان در بین خانواده ها و جامعه، سالمندان آسايشگاه نشاط مهريز مورد تكريم قرار گرفتند.

 

منبع:اداره منابع طبیعی وآبخیزداری

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز