شما اینجا هستید
خبرهای مهم » نظارت بر واردات پسماندهاي عادي در استان یزد

نظارت بر واردات پسماندهاي عادي توسط كارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد و اداره استاندارد صورت گرفت.

به گزارش یزدزیست ، در راستاي اجراي مفاد الحاقيه ۹ كنوانسيون بازل و به منظور نظارت بر واردات ضايعات كاغذ از كشورهاي عضو كنوانسيون، كارشناسان اين اداره كل و اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي در محل اداره گمركات استان حضور داشته و نمونه برداري و پلمپ محموله جهت انتقال به آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست و بررسي آلودگي يا عدم آلودگي آن صورت پذيرفت.

بديهي است در صورت عدم تطابق پارامترها بااستانداردهاي مربوطه و محرزشدن آلودگي محموله، واردات آنها ممنوع و با هزينه وارد كننده به كشور مبدا برگشت داده خواهد شد.

 

منبع:اداره كل حفاظت محيط زيست استان يزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز