شما اینجا هستید
خبرهای مهم » نظارت بر آزمایشگاه ها در سه ماهه سوم ۱۳۹۷

صدور، تمدید و ارتقاء گواهینامه های آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و نظارت بر آزمایشگاه ها در سه ماهه سوم ۱۳۹۷ صورت گرفت.

به گزارش یزدزیست به استناد دستورالعمل ابلاغی دفتر معاونت محیط زیست انسانی سازمان متبوع، درسه ماهه سوم سال ۱۳۹۷ کارشناسان آزمایشگاه و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد ۵ مورد بازدید از آزمایشگاه های معتمد جهت نظارت و ۲۲ مورد بازدید در زمینه نظارت بر عملکرد آزمایشگاه معتمد در محل اندازه گیری انجام دادند.

تعداد آزمایشگاه های معتمد استان ۱۱ عدد می باشد که در مقایسه با تعداد آزمایشگاههای استان های دیگر تعداد قابل توجهی بوده و در این سه ماهه ۲ آزمایشگاه در زمینه تمدید و ارتقاء پارامترهای خود اقدام نموده اندکه نحوه عملکرد آنها با انجام تستهای مقایسه ای و بازدیدهای سرزده مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

منبع:اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز