شما اینجا هستید
اخبار کوتاه » نظارت بر عملکرد صنایع از طریق خود اظهاری و صدور اخطاریه در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۷

به گزارش یزدزیست ، در راستای نظارت بر عملکرد صنایع بر اساس دستورالعمل خود اظهاری در پایش، در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۶۰ نتیجه آنالیز و پایش مربوط به واحدهای صنعتی و خدماتی مشمول طرح خوداظهاری، توسط کارشناسان آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست یزد مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. در همین راستا ۴۵ مورد اخطار بعلت عدم تطابق با استانداردهای زیست محیطی به واحدهای مذکور به منظور بهبود عملکرد سیستمهای کنترلی در بخش های (پساب- پسماند- هوا و صوت) داده شد.

خاطرنشان می سازد کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی، زیربنایی باید بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگیهای خود توسط یکی از آزمایشگاه های معتمد اقدام و نتیجه را به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه دهند. واحدهایی که به تکالیف خود در این خصوص عمل ننمایند مشمول ماده (۳۰) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا خواهند بود.

 

منبع:اداره كل حفاظت محيط زيست استان يزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز