شما اینجا هستید
خبرهای مهم » توزیع بروشوردستاوردهای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ابرکوه ‏ در افق ۴٠ ‏ساله انقلاب

به گزارش یزدزیست شهرستان ابرکوه روزجمعه مورخ ۱۲بهمن ماه۱۳۹۷ همزمان با آغازدهه مبارک فجروسالروز ورودتاریخی امام خمینی(ره)، رئیس وتعدادی ازکارکنان اداره منابع طبیعی وآبخیزداری این شهرستان درمراسم عبادی سیاسی نمازجمعه حضوریافتند ودرحاشیه این مراسم بروشور دستاوردهای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ابرکوه ‏در افق ۴٠ ‏ساله انقلاب درمحل نمازجمعه این شهرستان توزیع گردید.

اداره منابع طبیعی ابرکوه در راستای اهداف سازمانی خود در۴۰ سال گذشته فعالیت هایی را در بخش های مختلف از جمله حفاظت و بهره برداری، بیابانزدایی، جنگلکاری، مرتع، آبخیزداری و… انجام داده است که درهمین راستا بروشوری ازاین اقدامات درافق ۴۰ ساله تهیه ودربین نمازگزاران ومسئولین حاضردراین مراسم توزیع گردید.

 

منبع:اداره منابع طبیعی وآبخیزداری

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز