- یزد زیست: سایت خبری محیط زیست - http://yazdzist.com -

برگزاری دوره آموزشی طرح بهبود تغذیه زنان روستایی و عشایر در شهرستان ابرکوه

طرح بهبود تغذیه زنان روستایی و عشایر با هدف ارتقاء سطح امنیت غذایی ‏خانوارهای روستایی در شهرستان ابرکوه برگزار گردید.

به گزارش یزدزیست ، این دوره آموزشی که با همکاری شبکه بهداشت و با حضور به ورزان، رابطین بهداشت و زنان تسهیل گر و اعضای فعال صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستايی و با هدف بهبود تغذیه و امنیت غذایی زنان روستایی و عشایری در سالن اجتماعات شبکه بهداشت شهرستان برگزار گردید در مورد اصول کلی تغذیه سالم و نقش آن در سلامت افراد، نقش سلامت تولیدات کشاورزی در بهبود تغذیه زنان روستایی و عشایری و ايجاد باغچه‌های خانگي با هدف ارتقا سطح امنیت غذایی خانوارهای روستایي مطالب مفیدی توسط محمد باقر فیروزآبادی کارشناس باغبانی در اختیار افراد قرار گرفت.

 

منبع:سازمان جهاد کشاورزی