شما اینجا هستید
اخبار کوتاه » بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد از پاسگاههای محیط بانی منطقه حفاظت شده کالمند-بهادران در استان یزد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد از سرمحیط بانی کالمند و پاسگاه محیط بانی مهدی آباد بازدید نمود.

به گزارش یزدزیست ، نیره پورملائی در این بازدید، وضعیت پاسگاههای مزبور و امکانات و تجهیزات آن ها را مورد ارزیابی قرار داد و برنامه های مرمت و بهسازی پاسگاههای مزبور و تجهیز آن ها را در دستور کار قرار داد.
منطقه حفاظت شده کالمند-بهادران از سال ۶۹ در زمره مناطق چهارگانه محیط زیست قرار گرفته و حدود ۳۰ سال از سوابق حفاظتی منطقه می گذرد. این منطقه که یکی از پرتعارض ترین مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان یزد است دارای ۴ پاسگاه محیط بانی فعال می باشد.

 

منبع:اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز