شما اینجا هستید
خبرهای مهم » پارک ملي سياه کوه منطقه ای حفاظت شده در استان یزد

پارک ملي سياه کوه يکي از اصلي ترين مناطق حفاظت شده محيط زيست استان است که گونه های مختلف جانوری در آن نگهداری می شود .

به گزارش یزدزیست  ، نیره پورملائی گفت: این پارک زيستگاهي ارزشمند شامل گونه هاي مختلف جانوري از جمله يوز پلنگ اسيايي است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد افزود: خشکسالي طي سالهاي گذشته در استان يزد اگر چه به بسياري از بخش های مختلف منابع طبیعی و زیست محیطی صدمات جبران ناپذيري وارد ساخته است اما بخش محيط زيست جانوري و گياهي استان نيز از اين خشکسالي ها بي تاثير نبوده است .
حسینی پور رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گفت: اگر چه يزد استاني صنعتي است اما موضوع محيط زيست ان نبايد ناديده گرفته شود و بايد به ان توجه کافي صورت گيرد.

 

منبع:اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز