شما اینجا هستید
اخبار کوتاه » بازدید اعضای صندوقهای خرد زنان روستایی بهاباد از فعالیتهای زنان درشهرستان بافق

مسئول ترویج مدیریت جهادکشاورزی بهاباد، از بازدید اعضای صندوقهای خرد زنان روستایی بهاباد از فعالیتهای صندوقهای خرد زنان روستائی بافق خبر داد.

به گزارش یزدزیست مسئول ترویج این مدیریت گفت:به منظور بهبود وتوسعه کسب وکار زنان بویژه زنان روستایی فعالیتهایی در زمینه توانمندسازی آنان انجام گرفته که می توان به تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی اشاره کرد.

فرشته سبیلی افزود:هم اکنون سه صندوق در شهرستان فعال است که دو صندوق در روستای بنستان ویک صندوق در روستای علی آباد جلگه می باشد. در همین راستا بازدیدی از صندوق ارتباط خرد زنان روستایی بافق و آشنائی با فعالیتها ودستاوردهای آنان توسط اعضای صندوق خرد روستایی بهابادانجام شد.

 

منبع:سازمان جهادکشاورزی

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز