شما اینجا هستید
اخبار کوتاه » بازدید مدیریت هماهنگی ترویج استان از مراکز جهاد کشاورزی شهرستان تفت

همکاران مدیریت هماهنگی ترویج استان از مراکز جهاد کشاورزی پیشکوه،نصرآباد،علی آباد و همچنین از صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی دهستان علی آباد شهرستان تفت بازدید کردند.

به گزارش یزدزیست ، زارع رییس اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان گفت:این صندوق با هدف عرضه محصولات و صنایع دستی خانگی در راستای مشاغل خانگی روستایی و عرضه مستقیم به بازار فروش جهت کمک به اقتصاد خانوار و نقش مهم زنان روستایی در چرخه تولید با مشارکت زنان روستای بصورت خودجوش و طبق دستورالعمل و دستورات قانونی تشکیل و در مرحله سیر مراحل قانونی جهت دریافت تسهیلات کم بهره از سوی بانک های عامل می باشد.دهقان رییس مرکز جهاد کشاورزی دهستان علی آباد افزود با توجه به استقبال بسیار خوب مردم از این نمایشگاه و هماهنگی با اعزای صندوق زنان روستایی این نمایشگاه هر هفته در ایام تعطیل دایر می باشد.

 

منبع:سازمان جهاد کشاورزی یزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز