شما اینجا هستید
خبرهای مهم » حضور هیئت نظارت وارزشیابی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان یزد از اداره منابع طبیعی شهرستان بهاباد

به گزارش یزدزیست هسته نظارت و ارزشیابی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان یزد از اداره منابع طبیعی وآبخیزداری این شهرستان بازدید نمودند

در ابتدای این بازدید که با هدف ارزیابی فعالیت ها و پروژه های این اداره در سال ۹۶صورت پذیرفت ایمانی رئیس اداره منابع طبیعی بهاباد ضمن خیر مقدم به کلیه همکاران ،گزارشی از فعالیت ها و پروژه های مربوط به واحد ها که به صورت جداگانه در قالب پاورپوینت جمع آوری شده بود ارائه داد.

در ادامه کارشناسان ارزیاب عملکرد وفعالیت های هر واحد را به صورت جداگانه مورد بررسی وارزیابی قرار دادند در نهایت در جلسه جمع بندی که در محل مهمانسرای شهرداری بهاباد در روستای همیجان برگزار شد نقاط ضعف و قوت هر یک از واحد ها به صورت جداگانه مورد بحث وتبادل نظر قراد گرفت

 

منبع:اداره منابع طبیعی وآبخیزداری

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز