شما اینجا هستید
خبرهای مهم » بانوی آبخیزدار بهابادی آبخیزدار بیولوژیک نمونه کشوری شد

به گزارش یزدزیست خانم زهرا سلطان پناه در سی و سومین دوره انتخابات و معرفی کاندیداهای نمونه ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی موفق به کسب عنوان برتر آبخیزدار بیولوژیک نمونه در سطح کشور شد و توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی و مهندس خلیل آقایی رئیس سازمان جنگلها ومراتع مورد تقدیر قرار گرفت .

وی در سال ۹۶ موفق به اجرای عملیات بیولوژیک و بیومکانیک در سطح ۵۰۰ هکتار از اراضی بخش آسفیچ شهرستان بهاباد شده است که عملکرد وی باعث کاهش فرسایش خاک،افزایش پوشش گیاهی منطقه شده است.

 

منبع:اداره منابع طبیعی وآبخیزداری

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز