شما اینجا هستید
خبرهای مهم » پرورش ماهی قزل آلا در مزرعه تلاش روستای جلال آباد دهستان فراغه شهرستان ابرکوه

اسداله دهقان صفی آباد سرپرست مرکز جهاد کشاورزی فراغه از پرورش ۱۸۰۰۰ قطعه ماهی قزل آلا در مزرعه تلاش خبر داد.

به گزارش یزدزیست ، در اغلب مزارع کشاورزی به منظور ذخیره کردن آب و بهبود مدیریت آبیاری استخرهایی ساخته شده و یا در حال احداث می باشد و با اندک تمهیداتی اینگونه استخرها را می توان به استخرهای پرورش ماهی تبدیل نمود و در این راستا ۱۸۰۰۰ قطعه ماهی قزل آلا از نوع اسپانیایی در استخر مزرعه تلاش در حال پرورش می باشد. میانگین وزن بچه ماهی ها در زمان خرید ۲۱ گرم و قیمت هر قطعه آن ۱۲۵۰۰ ریال بوده است. طول دوره پرورش ماهی قزل آلا بستگی به وزن اولیه بچه ماهی، دمای آب استخر و نحوه تغذیه و بهداشت استخر داشته و ۴ ماه طول خواهد کشید و در اوایل اسفند ماه برداشت صورت خواهد گرفت و با توجه به شرایط موجود میزان تخمین برداشت ۷ الی ۸ تن در یک دوره می باشد.

منبع:جهاد کشاورزی

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز