شما اینجا هستید
اخبار کوتاه » بازديد مشترك از مراكز مكانيزه معاينه فني خودروهاي سنگين استان يزد

به گزارش یزدزیست ، در ادامه بازرسي و پايش دوره ايِ مراكز مكانيزه معاينه فني خودروهاي سنگين استان، بازديد مشتركي به اتفاق اعضاي ستاد معاينه فنّي متشكل از نمايندگان ارگان هاي پليس راه، واحد ايمني و ترافيك اداره حمل و نقل و واحد پايش اداره كل حفاظت محيط زيست از مراكز مذكور در سطح استان به عمل آمد.
در اين بازديد سرزده وضعيت مراكز، مورد ارزيابي قرار گرفت و به مراكز خاطي اخطار و با تصميم ستاد مقرر گرديد در صورت تكرار تخلفات، مطابق قوانين و مقررات برخورد قانوني صورت پذيرد.

منبع:اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز