شما اینجا هستید
اخبار کوتاه » بازديد رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از منطقه حفاظت شده و پارك ملي سياهكوه

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و هيات همراه از منطقه حفاظت شده و پارك ملي سياهكوه اردكان بازديد نمودند.

به گزارش یزدزیست ، هيات استاني حاضر در منطقه، ضمن بازديد از اقدامات عمراني صورت گرفته (آب انبار، آبشخور، شتر بند، پاسگاه محيط باني و انبار علوفه) و مسيرهاي مورد پيمايش محيط بانان براي حفاظت و حراست فيزيكي، با چالش هاي فراروي حفاظت، بيش از پيش آشنا گرديدند.

شايان ذكر است منطقه حفاظت شده و پارك ملي سياه‌كوه حدود ۲۰۰ هزار هكتار مساحت دارد.

بخش‌هاي جنوبي اين منطقه از نظر تقسيمات سياسي كشوري در استان يزد و بخش‌هاي شمالي آن در استان اصفهان قرار دارد.

گونه‌هاي جانوري منطقه شامل آهو، جبير، پلنگ، كاراكال، شاه روباه، شغال، كرك، كفتار، تشي، بالابان، دليجه، عقاب طلايي، كبك تيهو، هوبره، زاغ بور، مار شتري و افعي شاخدار مي باشد و گز، تاغ، بنه، بادام كوهي، گون، درمنه، قيچ، اسكنبيل، پرند، شور، اشنان، آويشن شيرازي، هزار خان، كلاه ميرحسن و ريش بز از جمله گياهان اين منطقه است.

در پايان اداره كل حفاظت محيط زيست يزد از نگاه وِيژه و اهتمام رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، در خصوص بازديد از پروژه هاي عمراني محيط زيست در مناطق تحت مديريت تشكر و قدرداني مينمايد.

منبع:اداره كل حفاظت محيط زيست استان يزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز