شما اینجا هستید
خبرهای مهم » برتری غرفه اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد در هفته پژوهش

برنامه ملي سرشماري جمعيت هاي زمستان گذران هوبره در سال جاري به مدت دو هفته و به طور همزمان در سراسر استان هاي حوزه پراكنش گونه در كشور برگزار شد.

به گزارش یزدزیست ، عمليات سرشماري در قالب گروه هاي مشخص و مسيرهاي از پيش تعيين شده با همكاري و هماهنگي ادارات حفاظت محيط زيست شهرستان هاي تابعه و نظارت اداره كل حفاظت محيط زيست استان برگزار گرديد. هوبره گونه اي پرچمدار و متعلق به فون پاله آركتيك است كه جمعيت هاي آن طي دهه هاي گذشته به دلايل تخريب زيستگاه، معادن،جاده ها، توسعه چاه هاي كشاورزي، تغيير الگوي كشت از صيفي كاري به پسته كاري، قاچاق و … در نواحي پراكنش خود كاهش يافته است به گونه اي كه در ارزيابي اتحاديه جهاني حفاظت (IUCN) در رده آسيب پذير (VU) است. همچنين در ضميمه كنوانسيون منع تجارت بين المللي گونه هاي در معرض انقراض (CITES) قرار دارد.

زيستگاه هاي هوبره در استان يزد عمدتاً شامل قسمتهايي از جنوب و جنوب شرق و شمال غربي استان مي باشد.

به غير از منطقه شكار ممنوع قره تپه خاتم كه جمعيت مناسبي از هوبره در آن زادآوري مي كنند ساير مناطق معمولاً جمعيت هاي مهاجر و به صورت محدود زادآور اين پرنده را پذيرا هستند.

با توجه به پيوستگي زيستگاه هاي هوبره در استان و واقع شدن بسياري از آنها در مرزهاي مشترك بين استانهاي كرمان و فارس، تعامل سازنده با ادارات حفاظت محيط زيست استانهاي همجوار در دستور كار بوده و مي تواند به ارتقاء وضعيت جمعيتي گونه منجر شود.

منبع:اداره کل حفاظت محیط زیست

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز