شما اینجا هستید
اخبار کوتاه » برگزاري مانور زلزله در مدارس يزد و آشنايي دانش آموزان با مديريت مخاطرات زيست محيطي در شرايط بحران

مانور زلزله با عنوان مدرسه ايمن، جامعه تاب آور در مدارس يزد برگزار شد.

به گزارش یزدزیست ، بيستمين مانور ايمني و زلزله همزمان با سراسر كشور در مدارس استان يزد برگزار شد.

مديركل حفاظت محيط زيست استان يزد گفت: در اين مانور سعي شده است علاوه بر بالا بردن آگاهي دانش آموزان در هنگام وقوع زلزله و آمادگي هاي فردي، آموزش هاي لازم در خصوص مديريت مخاطرات زيست محيطي در شرايط بحران را به دانش آموزان داده شود.

پورملائي افزود: در اين مانور دانش آموزان در گروههاي كمك محيط يار و هميار محيط زيست در كنار كاركنان اداره كل حفاظت محيط زيست مانور زلزله و مديريت مخاطرات زيست محيطي را با موفقيت اجرا نمودند.

وي گفت: آشنايي و آمادگي دانش آموزان هنگام وقوع زلزله و نقش آنها در مديريت بحران هاي زيست محيطي در دقايق اوليه زلزله از اهداف اين مانور به شمار مي رود.

مديركل حفاظت محيط زيست استان افزود: در اين مانور دانش آموزان علاوه بر آموزش نحوه صحيح پناه گيري در زمان زلزله وامداد رساني درموقع وقوع زلزله با مشكلات و بحران هاي زيست محيطي احتمالي در زمان وقوع زلزله آشنا شدند.

وي همچنين از فراگير شدن آموزش هاي زيست محيطي در شرايط بحران بصورت ساليانه در مدارس استان و ارائه آموزش هاي لازم در محل اداره كل جهت دانش آموزان خبر داد وگفت آمادگي داريم تا اين آموزش ها را كه با هدف پيشگيري از خسارتها و صدمات ناشي بحران هاي زيست محيطي كه بعد از وقوع زلزله و حوادث غيرمترقبه ايجاد مي شود را در سطح وسيعتري ارائه دهيم .
خاطرنشان مي گردد اين مانور با هدف مديريت بحران هاي زيست محيطي در موقع زلزله در دبيرستان دور اول دخترانه شاهد نسيم سبحان شهر يزد برگزار شد.

 

منبع:اداره كل حفاظت محيط زيست استان يزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز