شما اینجا هستید
حیات وحش » بافق، بهشت حیات وحش ایران مرکزی

منطقه حفاظت شده کوه بافق بهترین زیستگاه فعلی پلنگ ایرانی در استان یزد می باشد که بر اساس بررسی های انجام شده بیش از ۱۳ قلاده پلنگ بالغ در این منطقه حضور دارد.
در پی انجام پایش حیات وحش منطقه حفاظت شده کوه بافق تعداد ۱۰ دوربین تله ای در محل آبشخورها نصب و از وضعیت کلی گوشتخواران و علف خواران برجسته منطقه تصاویری تهیه و تحلیل های کلی انجام شد.
تصاویر به دست آمده حاکی از آن است که منطقه حفاظت شده کوه بافق به مراتب کمتر از سایر مناطق استان تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته است.
از سوی دیگر بررسی فراوانی نسبی گوشتخواران و مقایسه کلی آن با شرایط گذشته نشان از وضع نسبتا مطلوب پلنگ به عنوان بزرگترین گوشتخوار استان در منطقه را دارد.
اضافه می شود منطقه حفاظت شده کوه بافق بهترین زیستگاه فعلی پلنگ ایرانی در استان یزد می باشد که بر اساس بررسی های انجام شده بیش از ۱۳ قلاده پلنگ بالغ در این منطقه حضور دارد.
عکس های ذیل در بررسی اخیر منطقه (تیر ماه سال جاری) با همت و تلاش محیط بانان منطقه حفاظت شده کوه بافق و همکاری پروژه ملی حفاظت یوزپلنگ آسیایی گرفته شده است.

95-5-6-195-5-6-295-5-6-395-5-6-495-5-6-5

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز