شما اینجا هستید
اخبار کوتاه » بازدید از فعالیتهای کاندیدای نمونه ملی کشاورزی در رشته آب و خاک

حسین شفیعی رئیس اداره ترویج شهرستان ابرکوه از حضور بازرسین معاونت آب و خاک تهران و دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی در شهرستان ابرکوه جهت بازدید از قنات دشت بخش بهمن خبر داد.

به گزارش یزدزیست ، صادق غفوری معاونت آب و خاک تهران و جواد قاسمی مسئول کمیته نمونه های بخش آب و خاک از قنات دشت بخش بهمن بازدید به عمل آوردند و به ارزیابی فعالیتهای انجام شده توسط کاظم غلامزاده مهرآبادی در زمینه نگهداری و بهره برداری از قنات دشت پرداختند. فعالیتهای انجام شده در این قنات عبارتند از: ۱۳ کیلومتر لایروبی، بیش از ۵۰۰ متر پیش کار، ۳ کیلومتر خرابه کشی، طوقه چینی و کول گذاری که باعث افزایش عملکرد و تولید بهینه محصولات کشاورزی در این منطقه شده است.

 

منبع:سازمان جهاد کشاورزی

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز