شما اینجا هستید
خبرهای مهم » اجرای عملیات بذر پاشی در حوزه جنت شهرستان بهاباد

به گزارش یزدزیست عملیات بذر پاشی حوزه جنت ازصندوق اعتبارات صندوق توسعه ملی  در ۱۰۰هکتار از اراضی مرتع گود باریکه واقع در روستای کمکوئیه اجرا شد.

دراین عملیات ک با هدف تثبیت خاک ، افزایش تولید علوفه و بهره برداری از گیاهان صنعتی مرتعی اجرا شد از بذر گیاهان مرتعی نظیر درمنه کوهی و آنغوزه شیریناستفاده شد.

 

 

 

منبع:اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان بهاباد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز