شما اینجا هستید
خبرهای مهم » برگزاری سومین کارگاه « ایجادذهنیت مشترک در تدوین برنامه اقدام مشترک»در استان یزد

به گزارش یزدزیست کارگاه یک روزه ی «ایجاد ذهنیت مشترک در تدوین برنامه اقدام مشترک در استان یزد» با حضور دکتر جعفریان مدیر کل دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی، مهندس فاطمی معاون دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگلهل و همچنین معاونین ابخیزداری ، روسای ادارات آموزش،ترویج و مشارکتهای مردمی و سز تسهیلگران منطقه یک کشور شامل استانهای یزد، سیستان و بلوچستان،کرمان، جنوب کرمان،خراسان رضوی،خراسان جنوبی، هرمزگان،سمنان، قم ، بوشهر و اصفهان در تاریخ ۳۰ آبانماه  در یزد تشکیل شد .

در ابتدای جلسه آخوندی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری ضمن خوشامدگویی ،گوشه ای ار فعالیت های این اداره کل در راستای هزینه کرد اعتبارات صندوق توسعه ملی ارائه نمود .

سپس سجادی پور رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن ارائه سیمای کشاورزی استان فعالیت ها واقدامات انجام شده توسط این سازمان را راستای توانمند ساری جوامع روستایی و اقتصادی نمودن زندگی روستا نشینان خرا برشمرد

وی نقش تسهیلگران را در آموزش روشهای نوین و سودآوز در بخش کشاورزی و پرورش دام را بسیار مهم دانست.

دکتر جعفریان مدیر کل دفترآمورش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان به تشریح نقش و جایگاهاین اداره در پروژه های آبخیزداری پرداخت.

در ادامه حاضرین در کلاس با تشکیل گروههای کاری به تبیین چالشها و فرآیند تدوین برنامه ها پرداختند و ارائه گزارش گروههای کاری نیز صورت گرفت . در پایان جلسه برنامه پرسش و پاسخ و جمع بندی کارگاه انحام شد.

اجرای پروژه ها ، فعالیتها و اقدامات آموزشی و ترویجی در پروژه های آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی در واقع در برگیرنده مجموعه اقداماتی است که در آن نقش و دخالت دست اندرکاران و ذینفعان در انجام فعالیتهای آبخیزداری مورد توجه قرارداده و ارتقاء زمینه های انسجام سازمانی را برای انجام مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و آبخیزداری تسهیل می نماید .

مشارکت مورد نظر در انجام این طرح از نوع کارکردی است به نحوی که دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی برای پیگیری اهداف از پیش تعیین شده مرتبط با پروژه های آبخیزداری مشارکت داشته و برنامه های پیشنهادی مرتبط را پس از تهیه گزارش تحلیل وضعیت موجود بطور هماهنگ در قالب یک برنامه عمل مدیریت مشارکتی برای هر حوزه آبخیز ارائه می نمایند .

در این اقدام بخش ترویج ، آموزش و مشارکت سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور با توجه به هدف غایی این پروژه ها اجرای مشارکتی پروژه های آبخیزداری دولت ( سازمان ) و دست اندرکاران  حوزه های آبخیز و به ویژه مردم و جوامع محلی را در سراسرکشور و در تعداد ۱۷۷ شهرستان و تعداد ۲۳۹  حوزه آبخیز و ۲۵۱ روستا و با بکارگیری ۲۲۸ نفر تسهیل گر در این مناطق پوشش میدهد .

اولین اقدام برای ورود به حوزه انتخاب یک تسهیلگر ماهر از بین افراد حقیقی و حقوقی برای ۲۳۹ حوزه آبخیزداری در سطح کشور بوده است . همچنین برنامه ریزی و تدوین سرفصل ها و دوره های آموزشی برای ظرفیت سازی کارشناسان و تسهیلگران درباره روش اجرایی پروژه درباره فرایندها و شیوه های انجام کار وایجاد ذهنیت  مشترک بین دست اندرکاران در ادامه انجام گردیده است در مرحله دوم تحلیل وضع موجود برای شناسایی جوامع محلی ، نهادها ، تشکلها ، تعاونی های منابع طبیعی و آبخیزداری بهره برداران عرفی و قانونی و سازمانهای مردم نهاد محلی ( تعداد اعضاء و اهداف ) ، دستگاههای دولتی و غیر دولتی ( داخل  یا خارج حوزه ) که ذینفع یا دست اندر کار در این حوزه میباشند به تعداد ۱۷۷ مورد انجام شده است که این گزارش تحلیلی همراه با مشخصات روستاهای حوزه های هدف با برگزاری نشست های اطلاع رسانی و ایجاد هماهنگی با مقامات محلی ، شوراها ، دهیاران ، رهبران محلی و نمایندگان تشکل ها انجام شده است و وضعیت موجود و دارایی های پنج گانه طبیعی ، انسانی ، اجتماعی ، مالی و فیزیکی بهره برداران منابع طبیعی در این مناطق میباشد .

در مرحله سوم تحلیل دست اندرکاران که شامل شناسایی و تهیه لیست دست اندرکاران شامل ذینفعان ، تصمیم گیران و شرکاء از طریق مطالعه اسنادی طرحهای آبخیزداری ، مرتع داری و … پیمایش های کارشناسی و برگزاری کارگاه های مشارکتی برای شناخت نقش و مسئولیت پذیری هرکدام از دست اندرکاران و ذینفعان در اجرای پروژه های آبخیزداری و اخذ ۹۵ گزارش تحلیلی تاکنون میباشد . در مرحله بعدی ( چهارم ) تدوین برنامه اقدام مشارکتی با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مراحل قبل میباشد تازمینه لازم برای مرحله بعدی که ظرفیت سازی و توان افزایی فعالیتهای اجرایی میباشد تحقق یابد .

مجموع اقدامات توضیح داده شده با اعتبار بیش  از ۹۰ میلیارد ریال در سراسر کشور در حال اجرا میباشد .

 

منبع:اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز