شما اینجا هستید
خبرهای مهم » بازدید و ارزیابی میدانی از فعالیت کاندیدای نمونه کشوری در بخش ترویج (کارشناس پهنه) در دهستان تیجرد شهرستان ابرکوه

در تاریخ سوم آبان ماه سال جاری جهت ارزیابی از فعالیتهای کارشناس پهنه دهستان تیجرد شهرستان ابرکوه بازدیدی توسط کمیته ترویج و تشکلها صورت گرفت.

به گزارش یزدزیست ، آقایان مسعود پیرو شعبانی رئیس گروه الگوها و روشهای ترویجی و رئیس کمیته بخش ترویج و تشکلها و رضا ذبیحی رئیس گروه توسعه شبکه های غیر دولتی در وزارتخانه جهاد کشاورزی از استان یزد شهرستان ابرکوه بازدیدی به عمل آوردند و به ارزیابی دقیق عملکرد کارشناس پهنه این شهرستان پرداختند. در این بازدید که رزا قوچانی مدیر هماهنگی ترویج استان، ژاله عطار رئیس اداره ترویج و مهدی غیب اللهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه نیز حضور داشتند مراکز جهاد کشاورزی دهستان تیجرد و فراغه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

منبع:سازمان جهادکشاورزی

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز