شما اینجا هستید
خبرهای مهم » كاهش ۸۰ در صدي توليد پسته در بافق

توليد پسته شهرستان بافق با ۳۵۷ تن برداشت ، ۸۰ درصد کاهش دارد که در چند دهه اخير بي سابقه است.

به گزارش یزدزیست ، رئيس جهادکشاورزي بافق افزود: از ۲۲۳۶ هکتار زير کشت پسته در شهرستان بافق ۱۲۸۶ هکتار بارور و بقيه نهال است.

حميد عسکري باقر آبادي گفت: در شرايط مطلوب ميانگين عملکرد سطح يک تن و ۳۸۹ کيلو گرم يعني توليد مجموع سطح زير کشت ۱۷۸۶ تن پسته است که امسال با ۸۰ درصد کاهش روبرو است.

وي نوسانات دمايي، نبود تامين نياز سرمايي، گرما زدگي در زمان تلقيح را از مهمترين علل کاهش ميزان برداشت پسته در اين شهرستان بر شمرد.او پسته برداشتي را عمدتاً از ارقام بومي،احمد آقايي، کله قوچي و اوحدي بيان و تصريح کرد:پسته اين شهرستان علاوه بر مصرف داخلي به ساير استان ها صادر مي شود که در مجموع از محصولات مهم صادراتي کشور هم به شمار مي آيد.عسکري با بيان اينکه هم اکنون بيش از ۲۵۰۰ بهره بردار در حوزه پسته بافق فعاليت دارند گفت: آب و زمين مستعد، کشاورزان اين منطقه را به سمت و سوي پسته کاري سوق داده و هر سال بر شمار پسته کاران بافقي افزوده مي شود.

عسکري به سازگاري درخت پسته در دماي ۴۵ درجه بافق اشاره کرد و افزود: مقاومت اين درخت در شرايط اقليمي اين شهر خوب و با سيستم آبياري نوين کم آبخواه است و در سيستم غرق آبي هم ۲۵ روز دوام مي آورد.رئيس جهاد کشاورزي بافق، توزيع کود و سم ، آموزش و ترويج چگونگي کاشت و داشت و برداشت پسته را از عمده خدمات اين نهاد به پسته کاران بافقي اعلام کرد.مساحت کل زمين هاي زراعي و باغي شهرستان بافق ۵۲۲۷ هکتار است که توسط ۱۷۲ حلقه چاه عميق و نيمه عميق و ۱۲۱ رشته قنات آبياري مي شود.

 

منبع:سازمان جهاد کشاورزی استان یزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز