شما اینجا هستید
اخبار کوتاه » برگزاری جلسه جذب اوراق تسویه نوع اول و دوم بند(و) تبصره ۵ قانون بودجه

یزدزیست / رییس ادارهامور مالی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان یزد از برگزاری جلسه با پیمانکاران طرف قزارداد این اداره کل در ارتباط با چگونگی جذب اوراق تسویه نوع اول و دوم خبر داد.

شمس السادات میردهقان کفت: با عنایت به ابلاغ آیین نامه اجرایی بند(و)تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ ، این اداره کل ضمن دعت از کلیه ژیمانکاران طرف قرارداد نسبت به ابلاغ بخش نامه فوق اقدام نمود.

همچنین در این جلسه راهنمایی های لازم جهت چگونگی جذب حداکثری اوراق تسویه نوع اول و دوم به ژیمانکاران ارائه گردید و به سوالات پیمانکاران پاسخ داده شد.

 

 

منبع:اداره منابع طبیعی و آبخیزداری یزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز