شما اینجا هستید
منابع طبیعی » رفع تصرف ۷۹۰ متر مربع اراضی ملی در منطقه مزرعه میان اشکذر

به گزارش یزدزیست در راستای حفظ و احیاء توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشورو در جهت صیانت از انفال عمومی این اداره اقدام به اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور نمودند در این راستا واحد حقوقی شهرستان اشکذر به همراه واحد یگان حفاظت و با حمایت ریاست محترم اداره متبوع پس از اخذ دستور دادستان محترم اقدام به رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق اراضی دولتی به مساحت ۷۹۰متر مربع واقع در منطقه مزرعه میان اشکذر نمودندوصورتجلسه خلع یداراضی ملی تکمیل گردیدواراضی ملی تصرف شده خلع یدوآزادسازی شد.

 

منبع:اداره منابع طبیعی وآبخیزداری

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز