شما اینجا هستید
بحران آب » اجرای هزارهکتار سیستم های نوین آبیاری در شهرستان مهریز

هزارهکتار از اراضی زراعی و باغی شهرستان مهریز مجهز به سیستمهای نوین آبیاری ( کم فشار و قطره ای) گردیده است.

به گزارش یزدزیست، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: این طرحها با هدف افزایش راندمان و بهره وری آب ، افزایش تولید و کاهش هزینه ها بصورت ۸۵% کمک های بلاعوض و ۱۵% خودیاری کشاورزان اجرا گردیده است.با توجه به خشکسالی های اخیر و کاهش شدید منابع آبی اجرای سیستمهای نوین آبیاری بیش از پیش ضروری به نظر می رسد و باید با اطلاع رسانی لازم و تداوم پرداخت تسهیلات مناسب زمینه مشارکت حداکثری بهره برداران را فراهم نمود.

 

منبع:سازمان جهاد کشاورزی یزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز