شما اینجا هستید
خبرهای مهم » برداشت خيارسبز در خضرآباد

پیش بینی می شود امسال ۲۰۰تن خیارسبز از مزارع این منطقه برداشت شود.

به گزارش یزدزیست ،رئیس جهاد کشاورزی خضرآباد از برداشت خيارسبز در این منطقه خبرداد.
مسروري فر افزود: کار برداشت این محصول از از اوایل شهريورماه در بیش از ۱۰ هکتار از مزارع خضرآباد شروع شده است.
وی با اشاره به اینکه کاربرداشت این محصول به مدت ۲ ماه ادامه دارد، گفت:پیش بینی می شود امسال ازهرهکتار ۲۰ تن و در مجموع ۲۰۰تن خیارسبز از مزارع این منطقه برداشت شود.
رئیس جهاد کشاورزی خضرآباد گفت :این محصول اواخر تیرماه در خضرآباد کشت می شود.

 

منبع:خبرگزاری صداوسیما،مرکزیزد

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز