شما اینجا هستید
اخبار کوتاه » برگزاري پنجمين جلسه سايت ملي انار براي باغداران شاهديه

بنا به گفته رئیس مرکز جهاد کشاورزی زارچ: به منظور ارتقاء علمی و عملی باغداران شاهدیه پنجمین جلسه سایت ملی انار با حضور باغداران هدف و پیشرو در محل این سایت برگزار گردید.

به گزارش یزدزیست اقبالی گفت: با توجه به اینکه ۴۰ درصد باغات این منطقه کهنسال و بعضا رها شده اند روشهای احیاء و جوان سازی باغهای فرسوده و همچنین روشهای نوین باغداری توسط مدرس دوره دکتر وظیفه شناس برای باغداران تشریح وبه بحث و تبادل نظر شد. و در پایان به سوالات باغداران در این خصوص پاسخ داده شد .

 

منبع:جهاد کشاورزی یزد

 

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز