شما اینجا هستید
خبرهای مهم » تخریب وبازپس گیری بیش از۲۰۰هزار مترمربع اراضی ملی

به گزارش یزدزیست ،مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گفت :در راستای مبارزه با زمین خواری وکوه خواری ازابتدای ماه جاری ۶فقره اجرای حکم به مساحت ۲۰۰ هزار متر مربع به ارزش پنج میلیارد وششصدو پنجاه میلیون تومان شامل تخریب وبازپس گیری استخر وساختمان در مناطق مختلف شهرستان تفت انجام شد.

آخوندی افزود: تصرف این اراضی با علم وآگاهی واطلاع کامل افراد خاطی بوده است و آنها در طی چندین سال نسبت به هشدارهای دولتی بی توجهی کرده اند .

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری افزود: از اول سال ۹۷ تا کنون۸۶ پرونده زمین خواری وکوه خواری در استان رسیدگی شده ومساحت ۲۰۹هکتار ازاین اراضی تصرفی آزاد وبازپس گیری شد.

آخوندی گفت: بیشترین میزان بازپس گیری اراضی در شهرستان تفت درمناطق ده بالا۱۳٫۰۰۰مترمربع ، زمین های مرتاضیه۱۸۰٫۰۰۰متر مربع و در توران پشت ۱۰٫۰۰۰ بوده است.

 

منبع:سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز