شما اینجا هستید
گزارش ویژه » برگزاری جلسه راه اندازی کارگاه گلیم بافی در روستاهای طرح ترسیب کربن شهرستان خاتم

به گزارش  یزدزیست :در این جلسه که با حضور اعضای تیم ترسیب کربن، مشاور کارآفرین طرح، نماینده بسیج سازندگی خاتم و کارشناسان صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری خاتم برگزار گردید در خصوص ظرفیت های روستاهای مد نظر طرح و نیز امکانات، منابع مالی، بازار فروش و سایرمسائل مربوط به صنعت گلیم بافی بحث و تبادل نظر شد و در ادامه از برخی روستاهای طرح ترسیب بازدید و ظرفیت ایجاد کارگاههای گلیم بافی و میزان علاقه مندی روستائیان مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

منبع:اداره منابع طبیعی وآبخیزداری خاتم

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز